Konkurs

W naborze przyjmowane są prace zrealizowane w dowolnej technice animacji i o dowolnym temacie, trwające od 1 do 3 minut. Konkurs skierowany jest do młodych osób w wieku do 30 lat. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Zgoda rodzica/opiekuna

(dla osób niepełnoletnich)

Young Animation

instagram.com/
younganimation

STRONA GŁÓWNA

KONKURS

WARSZTATY

SLAM ANIMATION

PROGRAM

NASZ ZESPÓŁ

konkurs@younganimation.pl

info@younganimation.pl